اخبار

نشست رئیس دانشگاه لرستان و رئیس و اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی برگزار شد

۱۴۰۲/۱۰/۰۴

نشست رئیس دانشگاه لرستان (دکتر علی نظری) با رئیس و اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، این نشست، روز دوشنبه، 4 دی ماه سال جاری در دفتر رئیس دانشکده شیمی دانشگاه لرستان (دکتر عابدین زبردستی) برگزار شد.

دکتر زبردستی و اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه لرستان، در این نشست، برخی مهم ترین مطالبات و مشکلات مربوط به کمبودهای دانشکده شیمی دانشگاه لرستان را مطرح کردند.

از جمله برخی کمبودهای مربوط به تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در این نشست مطرح شد.

همچنین، رئیس دانشکده شیمی دانشگاه لرستان گزارشی از وضعیت کلی دانشکده شیمی ارائه کرد.

رئیس دانشگاه لرستان برگزاری اینگونه نشست ها را در راستای توجه به نظرات گروه های آموزشی دانست تا براساس شنیدن نقطه نظرات بتوان نظام مسائل را رفع کرد.

دکتر علی نظری در این نشست درباره اهمیت گروه های آموزشی و دانشکده ها در کاستن از نظام مسائل دانشگاه لرستان سخن گفت.

گزارش تصویری

۱۴۰۲/۱۰/۰۴ - ۱۳:۴۶
۱۵۸ بازدید