معرفی دانشکده

این دانشکده در سال ۱۳۵۶ شمسی با عنوان یکی از چهار گروه «مرکز آموزش عالی لرستان» وابسته به دانشگاه جندی شاپور اهواز با پذیرش دانشجو در رشته‌ی دبیری شیمی در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود. با گذشت زمان و ارتقاء مرکز آموزش عالی لرستان به دانشگاه لرستان توسعه قابل توجهی در کمیت و کیفیت رشته های آموزشی بوجود آمد و گروه شیمی به جایگاه علمی خاص خود در دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان ارتقاء یافت و در مقطع کارشناسی ارشد با اخذ مجوز رشته های کارشناسی ارشد شیمی آلی و کارشناسی ارشد شیمی معدنی در سال ۱۳۷۴ و در مقطع دکتری با اخذ مجوز دکتری شیمی آلی و دکتری شیمی تجزیه و در سال ۱۳۸۶ برای اولین دوره ها اقدام به پذیرش دانشجو نمود.
درسال 1401 با دستور جناب آقای دکتر نظری ریاست محترم دانشگاه لرستان،دانشکده شیمی تاسیس گردید و به این ترتیب، گروه شیمی دانشگاه لرستان به دانشکده ارتقاء یافت.
در حال حاضر این گروه دارای ۱۹ عضو هیئت علمی تمام وقت(۹ استاد، ۴ دانشیار و ۶ استادیار) ،۲ رشته کارشناسی(شیمی محض و شیمی کاربردی)، ۵ رشته کارشناسی ارشد ( شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی فیزیک و نانو شیمی) و ۴ رشته دکتری در گرایش های (شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی و شیمی فیزیک )می باشد.